info@ecoraw.eu +420 734 768 502

Technická podpora a servis ECORAW®

Společnost ECORAW® zajišťuje svým partnerům a zákazníkům technickou podporu, konzultace, odborný a aplikační servis, případně stavebně-technický dozor při realizaci technologií ECORAW®.


Ve spolupráci s našimi partnery provádíme diagnostiku staveb, termovizní měření, vlhkostní diagnostiku konstrukcí, včetně odborné konzultace v oblasti stavebně izolačních technologií. Dále navrhujeme způsoby kotvení zateplovacích systémů, sanace izolačních souvrství a podobně.

Školení odborné způsobilosti montáže

Používání injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® je podmíněno znalostí této specifické technologie a mělo by být prováděno výhradně osobami, které jsou řádně proškoleny a způsobilé k aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli Certifikátu způsobilosti.

Společnost ECORAW® v této souvislosti zajišťuje školení způsobilosti k provádění a distribuci technologií Spiral Anksys®.

Školení jsou prováděna ve školícím středisku ECORAW®, případně u akreditovaných systémových partnerů. Na základě dohody je možno provést praktické zaškolení přímo na konkrétních realizacích za účasti aplikačního technika.

 

Školení provádíme v rozsahu

  • Injektované kotvení Spiral Anksys® SA
  • Injektované kotvení Spiral Anksys® SA/SM70
  • Injektované kotvení Spiral Anksys® SA/PM70
  • Servisní kotvení staticky nestabilních ETICS
  • Zdvojování zateplovacích systémů